ADM Verduurzaamd

Het bestuur van Stichting Aan de Meet heeft ervoor gekozen om te verduurzamen. 

Enerzijds door de oplopende kosten van gas en elektra, en anderzijds om een zo positief mogelijke bijdrage aan het milieu te geven. 

We hebben ervoor gekozen om volledig van het gasnet af te gaan, en zo duurzaam mogelijk worden. 

Oplossingen voor ons zijn: Zonnecellen (PV-panelen), warmtepomp c.q. boiler en aanvullende verwarming door infrarood panelen. 

De werkzaamheden hopen we voor het einde van 2023 af te ronden.

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties die ons met een subsidie of gift hebben gesteund.

Reacties zijn gesloten.